Alt brugt service skal afskylles inden det sættes i opvaskemaskinen og aftørres efter opvask.
Komfurer og ovne rengøres efter brug.
Ovnene skal rengøres efter brug, kaffemaskine og opvaskemaskine skal slukkes, tømmes og rengøres.
Inden huset forlades skal bordene vaskes af, stolene sættes op og gulvene fejes. Borde og stole fra balustraden skal sættes på plads
Viskestykker og karklude skal medbringes.
Udendørs saltning skal lejer selv udføre, salt forefindes i forsamlingshuset.
Affald skal sorteres og i affaldscontainerne som står langs huset. Flasker puttes i container på parkeringsplads.
Ituslået service skal stilles i en spand på køkkenbordet.
Der skrives på sedlen på køleskabet hvad der er slået itu.
Nødudgang må ikke spærres af borde og stole.
Overnatning er ikke tilladt ifølge brandvedtægterne.
Kontakter til udsugningsanlæget forefindes i garderobe.
Sikringsskabet forefindes på 1. Sal samt i gangen ved dametoilettet. Ekstra sikringer ligger oven på sikringsskabet.
Skrald og ligende er samlet op omkring forsamlingshuset, check nabohækken mv.
Askekummen er tømt.
Flaget er taget ned og lagt på plads
Lejer står selv for bortskaffelse af tomme øl og sodavandsdåser, ellers vil der blive modregnet kr. 500,00 i depotisum.
HUSK at lukke alle vinduer og døre inden alarmen aktiveres.
Forsamlingshuset kan være behjælpelig med anskaffelse af kogekone samt serveringspersonale.
Hvis ordensreglementet ikke overholdes, ser vi os nodsaget til at inddrage dele eller hele depositummet.
Der må maximalt være 150 personer tilstæde
i forsamlingshuset iht. brandmyndighederne.

Brandmateriale forefindes i køkken og gang.
Ordensregler for Fuglede forsamlingshus